Hlavním zdrojem hluku je pozemní doprava. Protihluková opatření v rámci nových staveb jsou samozřejmostí.
Na dokončených stavbách byly roce 2013 zahájeny stavební práce na protihlukové cloně u Jižní spojky v úseku mezi ulicemi Spořilovská – Záběhlická.  Stavba probíhá a bude dokončena v roce 2014. Clona navazuje na clonu na mostě přes Záběhlickou ulici realizovanou v roce 2010.

K odhlučnění vybraného úseku ulice Spořilovská byla na jaře roku 2014 realizována mobilní protihluková stěna v délce 100 metrů. Realizace 2.úseku mezi Jižní spojkou a ulicí Severovýchodní bude následovat.

Protihlukové stěny nejsou v městské zástavbě většinou akceptovatelné, proto jsou aplikována i jiná technická opatření. Např. výměna povrchu za tzv. tichý asfalt – speciální asfaltová směs určená pro rekonstrukce komunikací, které protínají obytnou zástavbu. Tato směs byla využita při výměně povrchu na komunikaci 5.května, která probíhala ve dvou etapách – v r. 2011 a 2012. Opatření přineslo významný pokles hodnot ekvivalentní hladiny hluku u nejbližší bytové zástavby o 6 až 7 dB.

Na dalších komunikacích dochází např. k výměně dlažby za živici, což ale nelze využít ve všech lokalitách vzhledem k existenci Pražské památkové zóny.

Co se týká tramvajové dopravy, DP hl.m. Prahy dlouhodobě spolupracuje s Dopravní fakultou University Pardubice na systémovém řešení z pohledu konstrukčního uspořádání kolejového svršku a podvozku tramvajových vozů. Zásadní změnou je, tam, kde je to možné, využití kolejového svršku železničního typu místo existující žlábkové kolejnice. V loňském roce a předloňském roce byla provedena rekonstrukce, tj. kompletní výměna kolejového svršku i spodku, celkem 20 tramvajových tratí, např. Vinohradská, křižovatka Flóra, Zenklova. Aktuálně byla dokončena rekonstrukce tramvajové trati Jindřišská a Lazarská včetně nového bezbariérového zpřístupnění tramvajové zastávky.

Další důležitou činností ovlivňující hlučnost tramvajových tratí je broušení kolejnic, kterým se odstraňuje vlnkovitost hlav kolejnic způsobená provozem.V roce 2013 tak bylo přebroušeno více než 139 000 metrů kolejnic.

K tiššímu provozu v nočních hodinách přispívá i tzv. noční hluková zóna, kde platí noční omezení rychlosti na 40 km/h. Je vyhlášena na cca 140 km tratí především v husté zástavbě.

Tab.: Protihlukové clony (PHC) navrhované akčním plánem (stav realizace k 12/2012)

Ulice Číslo PHC Výška Délka Katastrální území
Průmyslová 201* 3 532; 466 Hloubětín
Jižní spojka 202** 4 412; 427 Strašnice, Záběhlice
Jižní spojka 203** 4 165; 136 Záběhlice
K Barrandovu 204 5 854 Barrandov
Barrandovský most 205 2 413 Braník, Hlubočepy
Nájezd na Barr. most 206 3 140 Braník, Hlubočepy
Černokostelecká 207 4 278 Strašnice
Kolbenova 208 3 763 Hloubětín
Spořilovská 209 4 845; 976 Záběhlice, Chodov
V Holešovičkách 210 4 870; 634 Libeň
5. května 211 8 1 286 Michle
Jižní spojka 212* 6 400 Záběhlice
K Barrandovu 213 4 320 Slivenec

Pozn.: Clony označené „** " jsou již realizované, clony označené „*" jsou připravené k realizaci.

Zdroj: MHMP

Příklady opatření realizovaných v roce 2012:
(Pozn.: příklady opatření realizovaných v roce 2013 budou doplněny v blízké době)

  • Příprava realizace jednostranné pohltivé stěny o výšce 6 m a celkové délce 440 m (Akční plán PHC 212).
  • Příprava realizace protihlukové clony na ulici Průmyslová v lokalitě Za Horou (Akční plán PHC 201).
  • TSK hl. m. Prahy v průběhu roku 2012 uskutečnila v rámci Akcí na odstranění staré hlukové zátěže výměnu povrchu na komunikaci 5. května, Malešická, V Kuťanech, Michelská, Jižní spojka – rampa Spořilovská, úprava sjezdu 5. května.
  • DP hl. m. Prahy, a.s. provedl rekonstrukce tramvajových tratí (dále jen „RTT“) v ulicích Chodovská, Dělnická, Dukelských hrdinů, Flora, Jičínská, Kubánské náměstí, Moskevská, Prů­běžná, Vinohradská a Zenklova. V rámci RTT a obratiště na Kubánském náměstí byla trať osazena pevným kolejnicovým mazníkem, který přispívá ke snížení emisí hluku.