Archiv novinek (Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Archiv novinek

Celkový počet: 5
 • 4. 7. 2019 Praha dokončuje 3. kolo tvorby akčního plánu na snížení hluku
  Návrh nového Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2019 je vytvořen na základě aktuální Strategické hlukové mapy aglomerace Praha předané Praze v roce 2018 a je nyní předkládán veřejnosti k připomínkování. Připomínky lze zasílat od 4. 7. 2019 do 19. 8. 2019.
 • 21. 2. 2017 Praha dokončuje nový akční plán na snížení hluku
  Návrh nového Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2016 byl vytvořen na základě aktualizované strategické hlukové mapy pro aglomeraci Praha předané Praze na konci roku 2015 a je nyní předkládán veřejnosti k připomínkování. Připomínky lze zasílat od 21. 2. 2017 do 7. 4. 2017.
 • 8. 9. 2008 Připomínkování návrhu Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008 ze strany veřejnosti a MČ ukončeno.
  22. srpna 2008 bylo ukončeno připomínkové řízení k návrhu Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008. Připomínky došlé ve stanoveném termínu byly zpracovány a jsou součástí finální podoby akčního plánu.
 • 8. 7. 2008 Strategické hlukové mapy a akční plány snižování hluku
  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Directive 2002/49/EC) je základem pro evropský systém opatření k postupnému snižování hlukové zátěže obyvatel hlukem všech zdrojů, zejména z dopravy. Strategická hluková mapa je určena pro globální posouzení aktuálního stavu hlukové zátěže obyvatel z různých zdrojů hluku v dané oblasti nebo pro určení předpokládaného vývoje hlukové situace v této oblasti.
 • 27. 7. 2006 1. ročník "Národní soutěže Zlatý decibel 2006"
  Národní hluková observatoř České republiky vyhlašuje 1. ročník "Národní soutěže Zlatý decibel 2006" o nejzdařilejší protihlukový počin, uskutečněný v roce 2006 na území České republiky, Slovenské republiky a Polské republiky.
Celkový počet: 5