ÚEK byla zpracována na základě § 4 zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, s výhledem na dvacet let a schválena v roce 2005. Byla zpracována v souladu s tehdejší Státní energetickou koncepcí ČR, s Územním plánem hl. m. Prahy, Strategickým plánem hl. m. Prahy a se základním koncepčním dokumentem v oblasti ochrany ovzduší - Integrovaným krajským programem snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha