(Informace převzaté z ročenky Praha ŽP 2012, kapitola Energetika)

 

Obr. Spotřeba elektřiny, plynu a tepla v Praze

a) Elektřina

Graf - Vývoj spotřeby elektřiny v Praze, 2000-2012

Zdroj: Pražská energetika, a. s. (do roku 2005), PREdistribuce, a. s. (od roku 2006)

 

b) Plyn

Graf - Vývoj spotřeby plynu v Praze, 2000-2012

Pozn.: Od 1. 4. 2001 došlo ke změně způsobu účtování dodávek zemního plynu. Objemové jednotky m3 byly nahrazeny energetickými
jednotkami kWh.
Zdroj: Pražská plynárenská, a. s. (do roku 2006), PPdistribuce, a. s. (od roku 2007)

 

c) Teplo

Graf - Vývoj spotřeby tepla v Praze, 2000-2012

Zdroj: Pražská teplárenská, a. s.

 

Tab. 1 Vývoj spotřeby elektřiny, Praha 2007-2012

  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rozsah sítě celkem [km] 11 544 11 552 11 679 11 781 11 901 11 921
napětí 110 kV 196 206 206 202 202 206
vysoké napětí 3 670 3 701 3 780 3 829 3 863 3 865
nízké napětí 7 678 7 645 7 693 7 750 7 836 7 850
Počet odběrných míst            
velkoodběratelé 1 854 1 929 1 948 1 947 1 970 1 990
maloodběratelé            
podnikatelé 136 320 136 089 137 682 136 275 134 679 133 457
domácnosti 588 192 597 761 605 368 611 291 617 944 624 321
Dodávka elektřiny celkem [GWh] 5 845 6 042 5 973 6077,5 5 943 5 919
velkoodběratelé 3 236 3 346 3 328 3376,1 3 386 3 367
maloodběratelé            
podnikatelé 1 128 1 161 1 180 1205,1 1 140 1 100
domácnosti 1 481 1 535 1 465 1496,3 1 417 1 452

Zdroj: PREdistribuce, a. s.

Tab. 2 Vývoj spotřeby plynu, Praha 2007-2012

  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Délka sítě [km]  4 331 4 363 4 391 4 414 4 425 4 430
Počet odběrných míst  442 403 443 526 445 301 442 323 439 961 438 830
Počet velkoodběratelů a středních odběratelů 1 824 1 846 1 850 1 828 1 845 1 812
Počet velkoodběratelů  217 212 192 183 185 184
Počet středních odběratelů  1 607 1 634 1 658 1 645 1 660 1 628
Počet maloodběratelů  39 168 39 692 40 640 39 632 39 461 39 602
Počet odběratelů domácností  401 411 401 988 400 961 400 863 398 655 397 416
Prodej plynu celkem [mil. m3]  982,6 1 012,80 987 1 072 962 950
Prodej plynu celkem [mil. kWh]  10 359 10 683 10 395 11 343 10 186 10 019
velkoodběr + střední odběr  5 339 5 384 5 051 5 386 4 741 4 622
maloodběr  1 793 1 946 2 031 2 263 2 060 2 056
domácnosti  3 200 3 315 3 262 3 624 3 319 3 271
ostatní (prodej tepla, prodej CNG)  27 38 52 69 66 70

Pozn.: Od 1. 4. 2001 došlo ke změně způsobu účtování dodávek zemního plynu. Objemové jednotky m3 byly nahrazeny energetickým jednotkami kWh.

Zdroj: Pražská plynárenská, a. s. (do roku 2006), PPdistribuce, a. s. (od roku 2007)

 

Tab. 3 Vývoj spotřeby tepla, Praha 2007-2012

  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Délka topných kanálů (STK + PTK) [km]  667 676 698 696 682 648
Počet výměníkových stanic  2 169 2 191 2 241 2 283 2 281 2 256
Vyrobené a nakoupené teplo [TJ]  14 897 15 420 15 055 16 404 13 969 14 116
Prodej tepla celkem [TJ]  12 596 13 088 12 814 13 914 11 741 12 049
bytový odběr  7 887 8 075 7 922 8 535 7 292 7 344
nebytový odběr  4 709 5 013 4 892 5 379 4 449 4 705

Zdroj: Pražská teplárenská, a. s.