Program Čistá energie Praha je v současné době v přípravě. Jeho schválení Radou hl. m. Prahy a následné vyhlášení na úřední desce očekáváme na přelomu měsíců července a srpna. Přihlásit do Programu bude následně možné po uplynutí zákonné 30 denní lhůty.

Konkrétní znění Programu bude po jeho schválení a vyhlášení zveřejněno na těchto stránkách.

Kontakty:

Konzultace budou probíhat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu, ve výjimečných případech osobně. Osobní konzultace je nutno předem domluvit u níže uvedených referentů.

Jméno

Email

Telefon

Jiří Doubrava

jiri.doubrava@praha.eu

236 00 4314

Bc. Pavel Lášek

pavel.lasek@praha.eu

236 00 4206