(stav k červnu 2014).

Zákony

  • Zákon č. 103/20150 Sb., o hospodaření energií (ze dne 10. dubna 2015).
  • Zákon č. 107/2016 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 310/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony
  • Zákon č. 131/2015 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (ze dne 13. května 2015) ve znění pozdějších předpisů, tzv. Energetický zákon
  • Zákon 382/2015 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
  • Zákon č. 91/2016 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • Zákon 106/2016 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon 135/2016 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR


Nařízení vlády ČR

 


Kontaktním místem pro podrobnější informace je oddělení udržitelné energetiky odboru ochrany prostředí MHMP (OCP MHMP).