(Informace z ročenky Praha životní prostředí 2007)

Obr. 1 Průměrná měsíční mzda

Obr. Průměrná měsíční mzda, 1995-2006

Průměrná měsíční mzda není srovnatelná, neboť od rok 2000 je „podniková metoda“ – dříve byla metoda pracovištní.

Zdroj: ČSÚ

Obr. 2 Míra nezaměstnanosti

Obr. Míra nezaměstnanosti, 1995-2006

Zdroj: ČSÚ

 

Tabulky: