(Informace z ročenky Praha životní prostředí 2007)

 

Obr. 1 Obyvatelstvo

Obr. Obyvatelstvo, 1995-2006

Zdroj: ČSÚ

Obr. 2 Průměrný věk

Obr. Průměrný věk, 1997-2006

Zdroj: ČSÚ

Obr. 3 Střední délka života

Obr. Střední délka života, 1995-2006

Zdroj: ČSÚ

Obr. 4 Věkové složení obyvatelstva 1991, 2006

Obr. Věkové složení obyvatelstva 1991, 2006

Zdroj: ČSÚ

 

 

Obr. Počet a hustota obyvatelstva v městských částech Prahy, 2006
Obr. Počet a hustota obyvatelstva v městských částech Prahy, 2006

Zdroj: ČSÚ

Interaktivní mapa v Atlasu ŽP

počet a hustota obyvatelstva v městských částech prahy, 2006 - interaktivní mapa v atlasu žp, otevře se v novém okně

 

Obr. Přírůstky a úbytky obyvatelstva v městských částech Prahy, 2006
Obr. Přírůstky a úbytky obyvatelstva v městských částech Prahy, 2006

Zdroj: ČSÚ

Interaktivní mapa v Atlasu ŽP

Přírůstky a úbytky obyvatelstva v městských částech Prahy, 2006 - interaktivní mapa v atlasu žp, otevře se v novém okně

 

tabulky: