(informace z ročenky Praha životní prostředí 2007)

Obr. 1 Míra inflace – Česká republika

 Obr. Míra inflace – Česká republika, 1997-2006

Pozn.: inflace k základnímu období (2000) = míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebních cen k základnímu období (rok 2000 = 100)
inflace meziroční = míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen

Zdroj: ČSÚ

Tab. 1 Čerpání výdajů hl. m. Prahy podle kapitol rozpočtu v tisících Kč

Rozpočtová kapitola Skutečnost 2003 Skutečnost 2004 Skutečnost 2005 Skutečnost 2006

Výdaje celkem

52 641 138

54 549 851

52 685 801,3

55 855 692,8

z toho:

  Rozvoj obce

2 522 844

3 580 627

2 436 329,6

2 066 756,4

  Městská infrastruktura

3 836 960

4 390 570

5 048 610,6

4 859 251,8

  Doprava

20 228 937

19 666 834

18 539 015,5

19 366 948,3

  Školství, mládež a samospráva

10 257 530

10 850 899

11 338 940,7

12 067 756,2

  Zdravotnictví a sociální péče

3 910 701

3 019 007

2 949 444,1

3 272 835,9

  Kultura, sport a cestovní ruch

1 789 963

1 903 063

2 113 747,5

2 691 489,3

  Bezpečnost

1 040 566

1 195 684

1 304 432,7

1 558 144,2

  Hospodářství

2 624 320

2 549 824

1 773 281,0

1 999 663,9

  Vnitřní správa

4 554 266

4 631 368

4 767 850,0

5 225 090,7

  Pokladní správa

1 875 051

2 761 975

2 414 149,6

2 747 756,1

Zdroj: MHMP