Archiv novinek (Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Archiv novinek

Celkový počet: nejméně 12
 • 30. 6. 2021 Praha se zapojila do Energy Cities
  Energy Cities prostřednictvím svých projektů vyzývají k udržitelným přístupům, jak se vypořádat s energií ve všech oblastech života města. Jsou příležitostí k financování neotřelých postupů a experimentování spolu s dalšími městy. Úspěšná řešení, která projekty přinášejí, jsou vzorem pro následovníky, kteří čelí podobným výzvám. Jedním z projektů je E-lab Cooperation, kterého se zúčastnilo i hlavní město Praha.
 • 6. 5. 2020 Program Čistá energie Praha 2020
  Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy.
 • 2. 9. 2019 Kotlíkové dotace III
  Dotace z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.
 • 6. 5. 2019 Program Čistá energie Praha 2019
  Hlavní město Praha poskytuje již od roku 1994 dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hl. m. Prahy. Cílem Programu Čistá energie Praha, je motivace vlastníků bytových objektů k realizaci úspor energií a zlepšení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy.
 • 11. 4. 2018 Program Čistá energie Praha 2018
  Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 754 ze dne 10. 4. 2018 vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2018 (dále jen Program).
 • 29. 3. 2017 Program Čistá energie Praha 2017 (ukončen)
  Předpokládané vyhlášení dotačního Programu Čistá energie Praha 2018 je na přelomu března a dubna roku 2018, žádosti bude možno začít podávat nejdříve měsíc po jeho vyhlášení.
 • 18. 5. 2016 Program Čistá energie Praha 2016
  Podrobnosti a instrukce k dotačnímu Programu Čistá energie Praha 2016 vyhlášeného na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1165 ze dne 17.5.2016.
 • 7. 10. 2015 Nabíjecí stanice pro elektromobily v hl. m. Praze
  Přehledný seznam dobíjecích stanic pro elektromobily na území hl. m. Prahy
 • 7. 5. 2015 Program Čistá energie Praha 2015
  Podrobnosti a instrukce k dotačnímu Programu Čistá energie Praha 2015 - aktualizované formuláře.
 • 15. 9. 2014 Evropský týden mobility 2014, NAŠE ULICE, NAŠE VOLBA
  Praha se letos připojuje již k 13. ročníku „Evropského týdne mobility“ (16. – 22. září). Tématem týdne je „Naše ulice, naše volba“.
Celkový počet: nejméně 12

Tiskové zprávy hl.m. Prahy

Nejnovější k tématu Udržitelná energetika:

Přehled všech TZ k tématu ŽP za uplynulé období