Upozornění, naše tipy


Místní Agenda 21 v Praze

ma21 v Praze, ilustrační foto (Praha 7)

K polovině roku 2019 se k MA 21 oficiálně hlásilo 16 městských částí hl. m. Prahy (vyhodnocení za rok 2018 a nově zaregistrované MČ v kategorii Zájemci v roce 2019 dle databáze MA21 spravované CENIA), z toho v kategorii B byla evidována městská část Praha 14v kategorii C byly evidovány městské části Praha–Libuš a Praha - Dolní Počernice, dále Praha 7, Praha 8, Praha 12, Praha 13, Praha 18, Praha 20 /celkem 8 MČ/, v kategorii D pak městské části Praha 4, Praha 5, Praha 21 a Praha-Slivenec /4 MČ/. V kategorii Zájemci byly evidovány MČ Praha 10, Praha 15 a Praha-Troja V kategorii A nebyla za rok 2018 evidována žádná městská část hl. m. Prahy.

Hlavní město Praha jako kraj se oficiálně přihlásilo k principům MA21 v roce 2013 vstupem do zájmového sdružení Národní síť Zdravých měst (NSZM) a přijetím Deklarace projektu „Zdravé hlavní město Praha” (viz usnesení zastupitelstva HMP č. 30/93 dne 20. 6. 2013). Koordinátorem projektu byl pro rok 2018 Mgr. Jindřich Exner, odpovědným politikem projektu byl radní HMP pro oblast zdravotnictví a bydlení Ing. Radek Lacko. V rámci aktivit projektu Zdravé hlavní město Praha bylo v roce 2018 podpořeno celkem 31 projektů jednotlivých městských částí v celkové výši cca 5 milionů Kč. Převážná část podpořených projektů realizovala pro Pražany zdarma řadu zdravotních vyšetření, preventivních měření tělesných hodnot a osvětových přednášek, které přispěly k zmapování zdravotního stavu obyvatel, došlo k rozšíření témat, na které mohly městské části  tyto prostředky získat, o téma dentální prevence v mateřských a základních školách a o téma zdravého stravování ve školních jídelnách, včetně podpory regionálních produktů a zvýšení informovanosti v těchto oblastech. V roce 2019 se hledá směr aktivit a celkového pojetí MA21 na území hlavního města Praha, včetně obsazeni pozice koordinátora a určení odpovědného politika pro oblast MA21.  více informací k projektu Zdravé hl. m. Praha a MA21 v Praze na stránkách Portálu HMP

Mapa - MČ hl. m. Prahy evidované v databázi místní Agendy 21 v roce 2019 (stav k 6/2019, MČ vyhodnocené v dané kategorii za rok 2018 a další nově zaevidované MČ v kategorii Zájemce v roce 2019)

MČ v hl.m. Praze a místní Agenda 21 v roce 2019, aktuální stav

 

Tab.: MČ hl. m. Prahy evidované v databázi místní Agendy 21 v roce 2019 (stav k 6/2019)

Kategorie MČ evidované v databázi MA21 Poznámka
B Praha 14, http://www.praha14.cz  
C

Praha 7, http://www.praha7.cz
Praha 8, http://www.praha8.cz
Praha 12, http://www.praha12.cz
Praha 13, http://www.praha13.cz
Praha 18, http://www.praha18.cz
Praha 20, http://www.praha20.cz
Praha - Dolní Počernice, http://www.praha-dolnipocernice.cz
Praha-Libuš, http://www.praha-libus.cz

 
D

Praha 4, http://www.praha4.cz
Praha 5, http://www.praha5.cz
Praha 21, http://www.praha21.cz
Praha-Slivenec, http://www.praha-slivenec.cz

 
Zájemci Praha 10, http://www.praha10.cz
Praha 15, http://www.praha15.cz
Praha-Troja, http://www.mctroja.cz
 
  • Další informace k MA21 v jednotlivých městských částech na stránkách Portálu ŽP (v přípravě)

 

Podrobné aktuální informace jsou publikovány na stránkách jednotlivých MČ, resp. na stránkách CENIA k MA21 (ma21.cenia.cz).a stránkách Národní sítě Zdravých měst ČR (http://www.nszm.cz).


Aktuality z oblasti:

  • 23. února 2014
  • 23. února 2014
(průměr: 2.93; 110 hodnocení)
Vaše hodnocení: