Archiv novinek (Portál životního prostředí hlavního města Prahy)

Archiv novinek

Celkový počet: 4
Na stránce:
 • 29. 5. 2018 Mezinárodní konference o životním prostředí EU Green Week 2018 v Bruselu
  Ve dnech 21. až 25. května proběhla v Bruselu při Evropské komisi mezinárodní konference o životním prostředí EU Green Week 2018. V tomto setkání evropských měst probíhaly diskuse, sdílení poznatků a zkušeností ohledně udržitelného rozvoje měst a přechodu k tzv. Green Cities.
 • 13. 4. 2016 Přistoupení hlavního města Prahy k iniciativě Mayors Adapt
  Hlavní město Praha se dne 15. 1. 2016 připojilo k iniciativě Evropské unie a zavázalo se vypracovat strategii přizpůsobování se změně klimatu.
 • 3. 4. 2009 Co přinesla konference Towards eEnvironment? Sdílení informací o životním prostředí je výzvou pro evropské země i města.
  Ve dnech 25. – 27. března 2009 proběhla v Praze mezinárodní konference „Towards eEnvironment“ (Směrem k eEnvironment) jako oficiální akce českého předsednictví v Radě EU, jejímž partnerem byla i Praha. Hlavním tématem konference bylo využití informačních technologií pro efektivní péči o životní prostředí, zejména integrace znalostí a sdílení informací. Potvrdilo se, že toto téma je výzvou nejen pro evropské země, ale i pro města. Informační systémy musí být užitečným nástrojem pro veřejnou správu, odborníkům i veřejnosti. Praha v tomto ohledu ukázala, že patří k evropské špičce a jeden z jejích konferenčních příspěvků získal v mezinárodní konkurenci ocenění.
 • 9. 10. 2008 Praha v soutěži Evropské zelené město
  Hlavní město Praha se dne 30.9. 2008 přihlásilo do mezinárodní soutěže o titul Evropské zelené město (European Green Capital Award). Tato nová soutěž je určena pro velká evropská města a má za cíl ocenit jejich přístup k péči o životní prostředí a přispět k výměně zkušeností.
Celkový počet: 4
Na stránce: