Zatím posledním vydáním je č. 1/2023 (vyd. 6/2023), jehož obsahem jsou vybrané informace k tématům Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, péče o lesy a lesoparky v Praze, krajina a zeleň v Praze (projekty revitalizací a rekonstrukcí, využití území), nakládání s odpady od občanů v Praze, místní Agenda 21 a ekologická výchova v Praze.