Zatím posledním vydáním je č. 1/2022 (vyd. 6/2022), jehož obsahem jsou vybrané informace k tématům Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, péče o přírodu, krajina a zeleň v Praze (projekty revitalizací a rekonstrukcí), komunální odpady v Praze a ekologická výchova v Praze.
Následující vydání (2/2022) je plánováno na prosinec 2022.