Zatím posledním vydáním je č. 1/2021 (vyd. 6/2021), jehož obsahem jsou vybrané informace k tématům Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030, péče o přírodu, krajina a zeleň v Praze (projekty revitalizací a rekonstrukcí), komunální odpady v Praze, využití území, zdraví a životní prostředí, Místní Agenda 21 v městských částech hl. m. Prahy  a ekologická výchova v Praze.
 Následující vydání (2/2021) je plánováno na listopad 2021.