V tištené podobě bude vydání k dispozici od 18. 11. v prostorách OCP MHMP (Jungmannova ul. 35/29, 4. patro, proti kanc. 463b) a v informačním centru MHMP na Mariánském náměstí.