V tištené podobě je vydání lk dispozici v prostorách OCP MHMP (Jungmannova ul. 35/29, 4. patro, proti kanc. 463b) a v informačním centru MHMP na Mariánském náměstí.