Vydání ročenky Praha - životní prostředí od verze 2010 do verze 2013 zahrnovaly jednak podrobnou verzi o rozsahu cca 300 stran (pouze v češtině a jen v elektronické formě) a dále zkrácenou dvojjazyčnou verzi publikace (v tištěné podobě v rozsahu cca 60 stran), která je k dispozici v tištěné i elektronické podobě (v html i PDF formátu) a informační leták s výběrem údajů z ročenky (česko-angl., v tištěné podobě a v el. verze v PDF formátu). Vydání od roku 2016 zahrnují podrobnou verzi v elektronické podobě (PDF formát) v české mutaci a dále tištěnou českou a angl. mutaci brožury se souhrnnými informacemi v rozsahu 20 stran a dále v české mutaci mapovou přílohu. V současné době probíhá příprava kompletu za rok 2020 a současně i příprava kompletu za rok 2021. Od června 2019 je k dispozici nový informační materiál pro veřejnost v rámci sady Praha životní prostředí nazvaný Rychlé informace (poslední vyd. 1/2022).

Ročenky Praha - životní prostředí, CD-ROM Praha ŽP

 • Praha - životní prostředí 2020
  • Praha - životní prostředí 2020 (Elektronická zpráva o stavu a vývoji ŽP v Praze)
   podrobná verze - po kapitolách
   (v přípravě)
   Základní informace, Ovzduší, Voda, Krajina, příroda, zeleň, Odpady, Hluk, Populace a zdraví, Hospodářství, Nástroje a politiky, Doplňující informace.
  • brožura - Výběr údajů z Elektronické zprávy 2020 (PDF formát, verze s úpravami 5/2023)
   • angl. verze (PDF formát, v přípravě)
   • mapová příloha (CZ verze, PDF formát, verze před finální jazykovou korekturou)

Jiné publikace a aplikace

Životní prostředí - obecné

Ovzduší a ochrana klimatu

Přroda, krajina, zeleň

Energetika, doprava

Statistika