Datum konání akce: 5. listopadu 2015 ve SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr    

Program konference:

8:15 – 9:00 prezence
9:00 – 9:15 zahájení, novinky o projektu Mrkvička
9:15 – 10:45 úvodní přednáška na téma „Má cesta k intuitivní pedagogice“
11:00 – 12:30 dílny
12:30 – 14:00 oběd, veletrh, prohlídka Toulcova dvora
14:00 – 15:30  dílny 

Přednáška Má cesta k intuitivní pedagogice a do Solviku

Pär Ahlbom a jeho kolegové se ve švédské škole Solvik snaží prostřednictvím intuitivní pedagogiky dosáhnout toho, aby se dítě stalo vnitřně svobodným člověkem, kterého není možné zmanipulovat, samostatně si utváří vlastní život, ví, co chce, a neplete si to s tím, co od něho vyžaduje jeho okolí nebo společnost. Na to, aby to děti dokázaly, musí mít kolem sebe dospělé, kteří jsou sami takoví. Proto hlavním požadavkem, kladeným na učitele v Solviku, je být sám sebou. A stále znovu o to usilovat. Od takového učitele děti nasávají všechno to, co má ve své duši rád. Děti se totiž učí nejen ze slov, ale daleko více z činů a vnitřních postojů učitele.

Ing. Pavel Kraemer, Ph.D., Institut pro podporu inovativního vzdělávání

Témata dílen:

1. Hry intuitivní pedagogiky

Ožijte, zbystřete, protáhněte se ale hlavně… buďte hraví. Jak dostat do svého těla a hlavy nový náboj, který vás doslova nastartuje, si můžete v této dílně naživo vyzkoušet. Hry intuitivní pedagogiky vynalezl Pär Ahlbom, švédský učitel, hudebník a zakladatel vyhlášené svobodné školy Solvik ve Švédsku.

Lektor dílny: Ing. Pavel Kraemer, Ph.D.

2. Pomůcky, nápady a inspirace na téma les

Ukázka metodické práce s dětmi na téma les, se zaměřením na stromové a keřové patro a jeho provázanost s půdou. Ukázka využití smrku, borovice, břízy, dubu, buku a dalších u nás běžně rostoucích stromů a keřů. Tipy na všesmyslové vnímání a výtvarné zpracování.

Lektorka dílny: Ing. Věra Konůpková, vedoucí RC Mateřídouška – Botič o.p.s., SEV Toulcův dvůr3.     

3. Lesní království

Během této dílny se na příkladu výukového programu "Lesní království" společně podíváme na to, jakým způsobem se mohou aktivity propojovat pomocí rámování. Program se skládá z několika aktivit, jež pomocí zarámování vytváří dobrodružnou cestu plnou úkolů. Pokud děti úkoly splní, otevře se před nimi lesní království a oni tak mohou prozkoumat, kdo v království bydlí, co tam roste a kdo se z něj ozývá.

Lektorka dílny: Bc. Marta Veselá, lektorka ekologických výukových programů Botič o.p.s., SEV Toulcův dvůr

4. HALÓ, Jácíčku aneb velké lesní dobrodružství

Dílna Vás seznámí s tematickým celkem motivovaným knihou Daisy Mrázkové Haló, Jácíčku. Autorka v knize otevírá otázky potřeby přátelství, soucitu nebo nepochopení či předsudků. Dozvíte se, jak prostřednictvím jednoduchých příběhů a zážitků v přírodě můžeme učit děti rozumět sobě i druhým a pěstovat přátelské vztahy ve skupině. Činnosti jsou také zaměřeny na rozvoj environmentální senzitivity.

Bc. Eva Sůrová, ředitelka Ekoškolky Rozárka


Akce je akreditována MŠMT, osvědčení o účasti obdrží účastníci na konci setkání.


Účastnický poplatek na setkání je 400 Kč. Po přihlášení bude škole vystavena faktura.
On-line přihlášku na konferenci najdete na adrese www.toulcuvdvur.cz/evvo-mrkvicka-2015
Místo konání:
SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10
Spojení: ze stanice metra Skalka (A), Opatov (C) a Vysočanská (B) bus 177 do zastávky Toulcův dvůr.
Kontakt: Botič o.p.s., Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10, Tel/fax: 271 750 548, e-mail: programy@toulcuvdvur.cz
www.toulcuvdvur.cz