Mapa V Praze za přírodou 2019/2020 (vyd. 3/2020)

Součástí mapy je podkladová základní mapa Prahy s vyznačením hranic katastrálních území a městských část a dále tematické vrstvy k ochraně přírody a krajiny v Praze - zvláště chráněná území hl. m. Prahy, území Natura 2000, přírodní parky v Praze a památné stromy (stav 12/2019). Mapa je v tištěné podobě k dispozici v prodlouženém formátu A2 (složeném na formát A5), alternativně pro zájemce o vystavení na nástěnce ve formátu A1. Je určena zejména pro školy, nestátní neziskové organizace a informační střediska a centra MČ v Praze, dále je mapa k dispozici všem zájemcům v elektronické verzi ve formátu PDF.
Mapa je součástí sady tematických map připravovaných v tištěné i elektronické podobě postupně od r. 2015.

mapa V Praze za přírodou, vyd. 3/2020 (titulka tištěné verze)
mapa V Praze za přírodou, vyd. 32020, ilustrační obr. (1. strana tištěné verze)

Mapa Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) v Praze - Místa realizace 2019-2020, vyd. 3/2020

Součástí mapy je podkladová základní mapa Prahy s vrstvou zvláště chráněných území hl. m. Prahy. Na tomto podkladu jsou prezentovány vybrané subjekty EVVO (Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) působící na území Prahy  - střediska ekologické výchovy, ekocentra a ekoporadny provozované neziskovými organizacemi (NNO) a další vybrané NNO zabývající se EVVO v Praze, MHMP a další organizace města aktivní v této oblasti, celostátní subjekty, vysokoškolská pracoviště a další vybrané subjekty. Dále jsou v mapě prezentovány vybrané zookoutky a včelnice. Součástí mapy jsou také naučné stezky procházející přírodními lokalitami Prahy, a to jak ve správě hl. m. Prahy, tak i spravované jinými subjekty (stav 12/2019).
Mapa je v tištěné podobě k dispozici ve formátu A1 (alternativně ve formátu A0) a je určena zejména pro školy, nestátní neziskové organizace a informační střediska a centra MČ v Praze, dále je mapa k dispozici všem zájemcům v elektronické verzi ve formátu PDF.
Mapa je součástí sady tematických map připraovaných v tištěné i elektronické podobě postupně od r. 2015.

mapa Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Praze, Místa realizace 2019-2020