Mapa Ochrana přírody a krajiny v Praze, 12/2018

Součástí mapy je podkladová základní mapa Prahy s vyznačením hranic katastrílních území a městských část a dále tematické vrstvy k ochraně přírody a krajiny v Praze - zvláště chráněná území hl. m. Prahy, území Natura 2000, registrované významné krajinné prvky, přírodní parky v Praze a památné stromy (stav 12/2018). Mapa je v tištěné podobě k dispozici ve formátu A1 (alternativně ve formátu A0) a je určena zejména pro školy, nestátní neziskové organizace a informační střediska a centra MČ v Praze, dále je mapa k dispozici všem zájemcům v elektronické verzi ve formátu PDF.
Mapa je součástí sady tematických map připraovaných v tištěné i elektronické podobě postupně od r. 2015.

mapa Ochrana přírody a krajiny v Praze, verze 12/2018, ilustrační obr.

Mapa Nakládání s komunálním odpadem v Praze, 1/2019

Součástí mapy je podkladová základní mapa Prahy s vrstvou zvláště chráněných území hl. m. Prahy, území Natura 2000, registrovaných významných krajinných prvků a přírodních parků, Na tomto podkladu jsou prezentována vybraná zařízení k nakládání s komunálním odpadem v Praze, a to Sběrné dvory HMP, sběrné dvory městských částí, stabilní sběrny nebezpečného odpadu, kompostárny a stabilní sběrná místa pro sběr bioodpadu, třídicí linky, ZEVO Malešice a skládka Ďáblice (stav 1/2019). Mapa je v tištěné podobě k dispozici ve formátu A1 (alternativně ve formátu A0) a je určena zejména pro školy, nestátní neziskové organizace a informační střediska a centra MČ v Praze, dále je mapa k dispozici všem zájemcům v elektronické verzi ve formátu PDF.
Mapa je součástí sady tematických map připraovaných v tištěné i elektronické podobě postupně od r. 2015.

mapa Nakládání s komunálním odpadem v Praze, verze 1/2019, ilustrační obr.