Zelená mapa Prahy – 1. V PRAZE ZA PŘÍRODOU

hlavním cílem infomateriálu je poskytnout zájemcům ucelený přehled o možnostech rekreačního využití.pražské přírody, včetně prezentace dostupných informačních materiálů a aplikací na internetu Tištěná verze mapy je zpracována v měřítku 1 : 60 000. Aktualizovaná verze zachycuje stav k 12/2017.Tištěná verze mapy bude od ledna 2018 k dispozici v uvedených distribučních místech projektu V Praze za přírodou.
Pro informační centra je k dispozici také zvětšená verze mapy v tištěné podobě (šířka formátu A1).
Mapa je součástí od roku 2015 připravované sady Zelené mapy Prahy (Pozn.: ve fázi přípravy je nyní mapa V Praze pro přírodu a životní prostředí).

mapa V Praze za přírodou, ilustrační obr. (1. strana tištěné verze)


Mapa Ochrana přírody a krajiny v Praze, 12/2017

Součástí mapy je podkladová základní mapa Prahy s vyznačením hranic katastrílních území a městských část a dále tematické vrstvy k ochraně přírody a krajiny v Praze - zvláště chráněná území hl. m. Prahy, území Natura 2000, registrované významné krajinné prvky, přírodní parky v Praze a památné stromy (stav 12/2017). Mapa je v tištěné podobě k dispozici ve formátu A1 a je určena zejména pro školy, nestátní neziskové organizace a informační střediska a centra MČ v Praze, dále je mapa k dispozici všem zájemcům v elektronické verzi ve formátu PDF.
Mapa je součástí sady tematických map připraovaných v tištěné i elektronické podobě postupně od r. 2015 ..

mapa Ochrana přírody a krajiny v Praze, verze 12/2017, ilustrační obr.


Mapa Nakládání s komunálním odpadem v Praze, 8/2017

Součástí mapy je podkladová základní mapa Prahy s vrstvou zvláště chráněných území hl. m. Prahy, území Natura 2000, registrovaných významných krajinných prvků a přírodních parků, Na tomto podkladu jsou prezentována vybraná zařízení k nakládání s komunálním odpadem v Praze, a to Sběrné dvory HMP, sběrné dvory městských částí, stabilní sběrny nebezpečného odpadu, kompostárny a stabilní sběrná místa pro sběr bioodpadu, třídicí linky, ZEVO Malešice a skládka Ďáblice (stav 8/2017). Mapa je v tištěné podobě k dispozici ve formátu A1 a je určena zejména pro školy, nestátní neziskové organizace a informační střediska a centra MČ v Praze, dále je mapa k dispozici všem zájemcům v elektronické verzi ve formátu PDF.
Mapa je součástí sady tematických map připraovaných v tištěné i elektronické podobě postupně od r. 2015 .

mapa Nakládání s komunálním odpadem v Praze, verze 8/2017, ilustrační obr.