Zelená mapa Prahy – 1. V PRAZE ZA PŘÍRODOU

hlavním cílem infomateriálu je poskytnout zájemcům ucelený přehled o možnostech rekreačního využití.pražské přírody, včetně prezentace dostupných informačních materiálů a aplikací na internetu Tištěná verze mapy je zpracována v měřítku 1 : 60 000.
Mapa je součástí od roku 2015 připravované sady Zelené mapy Prahy (Pozn.: ve fázi přípravy je nyní mapa V Praze pro přírodu a životní prostředí).

mapa V Praze za přírodou, ilustrační obr. (1. strana tištěné verze)


Úvodní prezentační infomateriál k projektu V Praze za přírodou

Cílem materiálu je poskytnout přehled typů chráněných území a dalších přírodních lokalit a míst zájmu na území Prahy, o typech tras k poznávání pražské přírody včetně informací, které jsou k dispozici v terénu, dále o tištěných informačních materiálech, internetových stránkách a aplikacena internetu a v neposlední řadě o distribučních a informačních místech, kde lze uvedené materiály získat nebo je množné se zde poradit.

úvodní leták projektu V Praze za přírodou, ilustr. obr.

  • elektronická verze infomateriálu ke stažení (PDF formát, vel. do 3 Mbyte)
    strana A, strana B

Informační materiály k jednotlivým trasám v rámci sad Po Praze podél potoků, Pražská příroda - známá, neznámá a Za památnými stromy Prahy pěšky a MHD

Nově je zájemcům k dispozici infomateriál k trase Za památnými stromy Cholupic, Točné a Komořan. Další materiály jsou v přípravě a budou k dispozici během jarních měsíců.

infomateriál Za památnými stromy Cholupic, Točné a Komořan, ilustr. obr.


Všechny uvedené informační materiály jsou zájemcům k dispozici od poloviny března t.r. v tištěné podobě ve standardních distribučních místech MHMP i spolupracujících subjektů.