Mapa je součástí sady tematických map připraovaných v tištěné i elektronické podobě postupně od r. 2015 pro orgány města, pracoviště a informační centra městských částí hl.m. Prahy, střediska ekologické výchovy a neziskové poradny v Praze a další subjekty pracující s veřejností.
1. vydání mapy bylo po přípravě v roce 2015 distribuováno zájemcům na ÚMČ hl.m. Prahy a vybraným SEV a ekoporadnám v Praze. V roce 2017, 2018 a 2021 proběhla příprava aktualizovaných vydání, vydání 2021 je opět k dispozici zájemcům z uvedených subjektů.

Pro OCP MHMP připravil IPR Praha v roce 2015 a návazně v roce 2017, 2018 a 2021.


Aktuálně (distribuce, aktualizace apod.):