Mapa je součástí sady tematických map připraovaných v tištěné i elektronické podobě postupně od r. 2015 pro orgány města, pracoviště a informační centra městských částí hl.m. Prahy, střediska ekologické výchovy a neziskové poradny v Praze a další subjekty pracující s veřejností.
1. vydání mapy bylo po přípravě v roce 2016 distribuováno zájemcům na ÚMČ hl.m. Prahy a vybraným SEV a ekoporadnám v Praze. V roce 2017, na začátku rok 2019 a na začátku roku 2021 proběhla příprava aktualizovaného vydání, které je opět k dispozici zájemcům z uvedených subjektů.

Pro OCP MHMP připravil IPR Praha v roce 2016 a návazně v roce 2017, 2019 a 2021.


Aktuálně (distribuce, aktualizace apod.):

  • mapa (vyd. 12/2020) je k dispozici (do rozebrání zásob) zájemcům v tištěné podobě /formát A1/ na pracovišti oddělení odpadů a na pracovišti oddělení udržitelné energetiky (pracoviště EVVO) odboru ochrany prostředí MHMP ve Škodově paláci (Praha 1, Jungmannova 35/29, 4. patro)
    V případě zájmu se, prosím, nejlépe ozvěte předem, e-mailem nebo telefonicky, abychom Vám potvrdili, že jsou mapy stále k dispozici.
  • mapa je dále k disp. ke stažení ve formátu PDF:
  • další aktualizace s návazným dotiskem se předpokládá v průběhu roku 2021 nebo 2022