Aktuální vydání (5/2021) obsahuje části Zvláště chráněná území a soustava NATURA 2000, Přírodní parky, Památné stromy, Lesy a lesoparky, Parky a zahrady, Ovocné sady a aleje, Vodní nádrže a vodní toky, Studánky a prameny, Naučné stezky, Trasy V Praze za přírodou, S dětmi do přírody a Pikniková místa a fitness. Každá tato část obsahuje kromě základního popisu přehled dostupných informačních zdrojů v terénu, přehled vydaných publikací, brožur a letáků k tématu a přehled iinternetových informačních zdrojů. Dále jsou zařazeny části Mapa V Praze za přírodou, Internetové stránky a aplikace a Tištěné informační materiály a publikace pro veřejnost a strana V PRAZE DO PŘÍRODY – S OHLEDUPLNOSTÍ A RESPEKTEM K PŘÍRODĚ I OSTATNÍM NÁVŠTĚVNÍKUM.

První 2 vydání byla připravena v roce 2017, návazné 3. vydání v roce 2019, zatím poslední 4. vydání v roce 2021.

Aktuálně (distribuce, aktualizace apod.):

Aktualizované vydání bude veřejnosti k dispozici v tištěné podobě od konce května 2021 (v prostorách MHMP a na distribučních místech projektu V Praze za přírodou a dále v rámci akcí pro veřejnost zajišťovaných OCP MHMP). Zároveň je k dispozici také v elektronické verzi ve formátu PDF.