Obsahová příprava materiálu proběhla původně v roce 2016 a návazně na konci roku 2019. Distribuce tištěné verze bude zahájena na jaře 2020 v návaznosti na výtisk nové várky materiálů sady V Praze za přírodou.

Aktuálně (distribuce, aktualizace apod.):

  • V současné době je infomateriál (vyd. 2020) předán do tisku.
  • Infomateriál bude k dispozici veřejnosti v tištěné podobě od jara 2020 (předp. konec března) v informačních stojanech v prostorech OCP MHMP v Jungmannově ulici, ve 4., patře proti kanceláři 463b, dále v informačním centru HMP na Mariánském nám. 2 a dále v dalších standardních distribučních místech pro infomační materiály MHMP k pražské přírodě a dále v rámci akcí pořádaných MHMP (Den Země, Týden mobility aj.)