V současné době jsou zájemcům z řad veřejnosti k dispozici na konci roku 2019 zpracované metodiky "Živé vnitrobloky - Jak si zamést před vlastním prahem a cítit se zase jako doma" a "Zakládání komunitních zahrad – jak zahrady kvetou v současnosti?", obě v elektronické i tištěné (od června 2020) podobě. Od roku 2017 je zájemcům k disp. leták Voda je život (v juniorské i seniorské verzi, akt. vydání 2020). Nově od r. 2022 je k dispozici Metodika adaptace školských staveb na změnu klimatu v Praze (v české i angl. mutaci).

 • 30.6.2022 Metodika adaptace školských staveb na změnu klimatu v Praze
  Metodika je součástí sady od roku 2019 postupně připravovaných informačních materiálů souvisejících s problematikou adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. Cílem metodiky je poskytnout ředitelům škol, zřizovatelům, provozovatelům, uživatelům ale také architektům a projektantům inspiraci, jak využít investiční příležitost spojenou s renovací školských staveb jednak k aplikaci opatření ke snížení vlivu staveb na změnu klimatu a zároveň ke zvýšení komplexní kvality budovy z hlediska architektonického, provozního i technického.
 • 17.6.2020 Informační leták Voda je život, vyd. 2020
  Leták Voda je život vznikl na základě potřeby informovat ohroženou skupinu obyvatel o důsledcích nedodržování potného režimu v období vysokých venkovních teplot, v rámci dlouhodobé kampaně hl. m. Prahy Voda je život. Jeho vznik byl ukotven také v Implementačním plánu Adaptační strategie hl. M. Prahy na klimatickou změnu na roky 2018 – 2019.
   
 • 6.3.2020 Metodika Zakládání komunitních zahrad – jak zahrady kvetou v současnosti?
  Metodika je součástí sady od roku 2019 postupně připravovaných informačních materiálů souvisejících s problematikou adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu.

  Žijete v blízkosti vnitrobloku, který by si zasloužil obnovu? Nevíte jak na to? Kdo smí obnovu realizovat a jak? Na tyto a mnoho dalších otázek se snaží odpovědět tato publikace.
 • 5.3.2020 Metodika Živé vnitrobloky - Jak si zamést před vlastním prahem a cítit se zase jako doma
  Metodika je součástí sady od roku 2019 postupně připravovaných informačních materiálů souvisejících s problematikou adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu. Žijete v blízkosti vnitrobloku, který by si zasloužil obnovu? Nevíte jak na to? Kdo smí obnovu realizovat a jak? Na tyto a mnoho dalších otázek se snaží odpovědět tato publikace.