K lednu roku 2023 je veřejnosti k dispozici DL leták kampaně v české, anglické, ukrajinské a ruské jazykové mutaci a dále doprovodný plakát (formát A1) v české a ukrajinské jazykové mutaci.

V tištěné podobě jsou DL letáky veřejnosti k dispozici do vybrání zásob v Informačním centru MHMP na Mariánském náměstí, ve vstupní hale MHMP v Jungmannově ul. 35/29 v Praze 1 /stojan v blízkosti podatelny/, v prostorách OCP MHMP (budova Škodova paláce, Jungmannova ullice č. 35/29, 4. patro) aj. a při vybraných akcích pro veřejnost k tématu pražské přírody (akce zajišťované OCP MHMP). Všechny materiály jsou zároveň k dispozici v elektronické podobě ve formátu PDF na těchto webových stránkách města

Plakáty jsou k dispozici (náhledy) v elektronické podobě ve formátu PDF na těchto webových stránkách města a pro zájemce ze strany informačních center, škol, knihoven je k dispozici po domluvě buď tištěná verze, popř. lze předat i tiskové PDF.

 • 24.1.2023 Iinformační materiál pro veřejnost ke kampani NE! v přírodě - plakát A1 v CZ verzi, vyd. 2022
  Připravený informační materiál (plakát formátu A1) je součástí sady výstupů připravených v rámci osvětové kampaně hl. m. Prahy NE! v přírodě. Materiál obsahuje stručné informace určené veřejnosti k hlavním tématům kampaně – NE! Cyklistice provozované mimo k tomu určené komunikace, NE! Zakládání ohňů a kouření v přírodě, NE! Vypouštění splaškových vod, NE! Nelegálnímu čerpání vody z vodních toků, NE! Rušení klidu v přírodě hlasitou hudbou, NE! Krmení volně žijících živočichů, NE! Dotýkání se nezraněných mláďat v přírodě, NE! Odhazování odpadků v přírodě, NE! Vandalismu v přírodě, NE! Vjezdu motorizovaných prostředků do přírody, NE! Světelnému znečištění přírody a NE! Volnému pobíhání psů mimo vyhrazená místa. Textové informace jsou doplněny fotografiemi fotografa Matěje Derecka Harda vytvořenými v rámci přípravy kampaně.
 • 24.1.2023 Iinformační materiál pro veřejnost ke kampani NE! v přírodě - plakát A1, UA verze, vyd. 2022
  Připravený informační materiál (plakát formátu A1, v ukrajinském jazyce) je součástí sady výstupů připravených v rámci osvětové kampaně hl. m. Prahy NE! v přírodě. Materiál obsahuje stručné informace určené veřejnosti k hlavním tématům kampaně – NE! Cyklistice provozované mimo k tomu určené komunikace, NE! Zakládání ohňů a kouření v přírodě, NE! Vypouštění splaškových vod, NE! Nelegálnímu čerpání vody z vodních toků, NE! Rušení klidu v přírodě hlasitou hudbou, NE! Krmení volně žijících živočichů, NE! Dotýkání se nezraněných mláďat v přírodě, NE! Odhazování odpadků v přírodě, NE! Vandalismu v přírodě, NE! Vjezdu motorizovaných prostředků do přírody, NE! Světelnému znečištění přírody a NE! Volnému pobíhání psů mimo vyhrazená místa. Textové informace jsou doplněny fotografiemi fotografa Matěje Derecka Harda vytvořenými v rámci přípravy kampaně.
 • 2.3.2022 Iinformační materiál pro veřejnost ke kampani NE! v přírodě, vyd. 2021
  Připravený informační materiál (4DL) je součástí sady výstupů připravených v rámci osvětové kampaně hl. m. Prahy NE! v přírodě. Materiál obsahuje stručné informace určené veřejnosti k hlavním tématům kampaně – NE! Cyklistice provozované mimo k tomu určené komunikace, NE! Zakládání ohňů a kouření v přírodě, NE! Vypouštění splaškových vod, NE! Nelegálnímu čerpání vody z vodních toků, NE! Rušení klidu v přírodě hlasitou hudbou, NE! Krmení volně žijících živočichů, NE! Dotýkání se nezraněných mláďat v přírodě, NE! Odhazování odpadků v přírodě, NE! Vandalismu v přírodě, NE! Vjezdu motorizovaných prostředků do přírody, NE! Světelnému znečištění přírody a NE! Volnému pobíhání psů mimo vyhrazená místa. Textové informace jsou doplněny fotografiemi fotografa Matěje Derecka Harda vytvořenými v rámci přípravy kampaně.
 • 2.3.2022 Iinformační materiál pro veřejnost ke kampani NE! v přírodě - angl. mutace (NO! IN NATURE), vyd. 2022
  Připravený informační materiál (4DL) je součástí sady výstupů připravených v rámci osvětové kampaně hl. m. Prahy NE! v přírodě. Materiál obsahuje stručné informace určené veřejnosti k hlavním tématům kampaně – NE! Cyklistice provozované mimo k tomu určené komunikace, NE! Zakládání ohňů a kouření v přírodě, NE! Vypouštění splaškových vod, NE! Nelegálnímu čerpání vody z vodních toků, NE! Rušení klidu v přírodě hlasitou hudbou, NE! Krmení volně žijících živočichů, NE! Dotýkání se nezraněných mláďat v přírodě, NE! Odhazování odpadků v přírodě, NE! Vandalismu v přírodě, NE! Vjezdu motorizovaných prostředků do přírody, NE! Světelnému znečištění přírody a NE! Volnému pobíhání psů mimo vyhrazená místa. Textové informace jsou doplněny fotografiemi fotografa Matěje Derecka Harda vytvořenými v rámci přípravy kampaně.
 • 2.3.2022 Iinformační materiál pro veřejnost ke kampani NE! v přírodě - ruská mutace (НЕТ! в природе), vyd. 2022
  Připravený informační materiál (4DL) je součástí sady výstupů připravených v rámci osvětové kampaně hl. m. Prahy NE! v přírodě. Materiál obsahuje stručné informace určené veřejnosti k hlavním tématům kampaně – NE! Cyklistice provozované mimo k tomu určené komunikace, NE! Zakládání ohňů a kouření v přírodě, NE! Vypouštění splaškových vod, NE! Nelegálnímu čerpání vody z vodních toků, NE! Rušení klidu v přírodě hlasitou hudbou, NE! Krmení volně žijících živočichů, NE! Dotýkání se nezraněných mláďat v přírodě, NE! Odhazování odpadků v přírodě, NE! Vandalismu v přírodě, NE! Vjezdu motorizovaných prostředků do přírody, NE! Světelnému znečištění přírody a NE! Volnému pobíhání psů mimo vyhrazená místa. Textové informace jsou doplněny fotografiemi fotografa Matěje Derecka Harda vytvořenými v rámci přípravy kampaně.
 • 2.3.2022 Iinformační materiál pro veřejnost ke kampani NE! v přírodě - ukrajinská mutace (НІ! на природі), vyd. 2022
  Připravený informační materiál (4DL) je součástí sady výstupů připravených v rámci osvětové kampaně hl. m. Prahy NE! v přírodě. Materiál obsahuje stručné informace určené veřejnosti k hlavním tématům kampaně – NE! Cyklistice provozované mimo k tomu určené komunikace, NE! Zakládání ohňů a kouření v přírodě, NE! Vypouštění splaškových vod, NE! Nelegálnímu čerpání vody z vodních toků, NE! Rušení klidu v přírodě hlasitou hudbou, NE! Krmení volně žijících živočichů, NE! Dotýkání se nezraněných mláďat v přírodě, NE! Odhazování odpadků v přírodě, NE! Vandalismu v přírodě, NE! Vjezdu motorizovaných prostředků do přírody, NE! Světelnému znečištění přírody a NE! Volnému pobíhání psů mimo vyhrazená místa. Textové informace jsou doplněny fotografiemi fotografa Matěje Derecka Harda vytvořenými v rámci přípravy kampaně.