Pro Magistrát hl. m. Prahy vydalo EnviTypo v r. 2011.
Editor: RNDr. Jan Němec, autoři textů: Ing. Pavel Kyzlík, RNDr. Jan Němec, Ing. Bohumil Reš, Bc. Aleš Rudl, redakce a grafické zpracování: Ing. Vít Gajdůšek, mapové a další podklady: Odbor ochrany prostředí MHMP.

Součástí elektronické publikace jsou části Památné stromy (úvodní informace o památných stromech), dále Památné stromy Prahy – část obsahující tabulku s výčtem památných stromů na území Prahy se základními informacemi a zároveň po kliknutí také detailní informace o jednotlivých stromech, část zahrnuje také mapu Prahy s umístěním památných stromů; Výcházky – popisy vlastivědných vycházek vedených v okolí památných stromů a jiných přírodních zajímavostí, vycházky jsou zakresleny do mapy,  popis trasy obsahuje také informace o chráněném území na trase; Galerie – 89 perokreseb památných i nepamátných stromů na území hl. m. Prahy; Knihy – přehled literatury o stromech a památných stromech v ČR; Umění – Stromy ve výtvarném umění; Zábava – test, pexeso a Keltský – stromový horoskop.

Úvodní cílená distribuce publikace v období 2011-2012 směřovala do pražských základních a středních škol a knihoven, na úřady MČ v Praze a do vybraných neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředím na území Prahy, mezi nimi do ZO ČSOP, středisek ekologické výchovy a ekoporaden.Návazně byla publikace k disp. i dalším zájemcům ve standardních distribučních místech.

Pozn.: připravena byla zároveň knižní podoba publikace - Památné stromy Prahy, Pavel Kyzlík, Aleš Rudl a kol., 2011 Praha.Obdobně proběhla distribuce vybraným subjektům.

Aktuálně (distribuce, aktualizace apod.):

  • Poslední obsahová aktualizace elektronické publikace - 2011 (publikace na CD-ROM, 2. rozšířené a aktualizované vydání, 2011)
  • Pozn.: CD-ROM již není distribuován.