Publikace určená široké veřejnosti popisuje jednotlivá v abecedním pořadí seřazená maloplošná zvláště chráněná území (dále ZCHÚ), která se nacházejí na území Prahy na pravém břehu Vltavy. Celkem je zde popsáno 44 ZCHÚ. Součástí popisu jsou také orientační mapa daného území s vyznačením hranic, základní údaje a důvod ochrany a dále informace týkající se neživé přírody, botaniky a zoologie území a také lesnictví a péče o území. Textový popis je doplněn fotografiemi. Publikace obsahuje také kapitolu o 8 přírodních parcích, které lze najít v této části Prahy. Autory publikace jsou J. Němec, O. Bílek a J. Rom.

Publikace byla připravena jednak v elektronické podobě (soubor ve formátu PDF) na CD-ROM a také v knižní podobě. Úvodní cílená distribuce publikace směřovala na začátku roku 2015 do pražských základních a středních škol a knihoven, na úřady MČ v Praze a do vybraných neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředím na území Prahy, mezi nimi do ZO ČSOP, středisek ekologické výchovy a ekoporaden.

Aktuálně (distribuce, aktualizace apod.):

  • Poslední obsahová aktualizace - 2014 (1. vydání, 2015, na CD-ROM i v knižní podobě)
  • Publikace na CD-ROM je nadále k dispozici ve standardních distribučních místech pro infomateriály hl. m. Prahy k pražské přírodě.