Publikace určená široké veřejnosti popisuje jednotlivá v abecedním pořadí seřazená maloplošná zvláště chráněná území (dále ZCHÚ), která se nacházejí na území Prahy na levém břehu Vltavy. Celkem je zde popsáno 49 ZCHÚ. Součástí popisu jsou také orientační mapa daného území s vyznačením hranic, základní údaje a důvod ochrany a dále informace týkající se neživé přírody, botaniky a zoologie území a také lesnictví a péče o území. Textový popis je doplněn fotografiemi. Publikace obsahuje také kapitolu o 4 přírodních parcích, které lze najít v této části Prahy. Autory publikace jsou J. Němec a P. Slavík.

Publikace byla připravena v 1. etapě v elektronické podobě (soubor ve formátu PDF) na CD-ROM. Úvodní cílená distribuce publikace v polovině r. 2017 bude směřovat do pražských základních a středních škol a knihoven, na úřady MČ v Praze a do vybraných neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředím na území Prahy, mezi nimi do ZO ČSOP, středisek ekologické výchovy a ekoporaden. Návazně se předpokládá vydání také v knižní podobě.

Aktuálně (distribuce, aktualizace apod.):

  • Poslední obsahová aktualizace - 2016 (1. elektronické vydání, 2016, na CD-ROM)
  • Publikace na CD-ROM bude k dispozici od poloviny června 2017 ve standardních distribučních místech pro infomateriály hl. m. Prahy k pražské přírodě.

  • PDF elektronická verze publikace (1. vydání elektronické 2016)
    • verze pro Internet (vel. 26 Mbyte)
      Pozn. verze v plném rozlišení je k disp. na CD-ROM (vel. 209 Mbyte)