K lednu roku 2022 jsou veřejnosti k dispozici infomateriály zahrnující studánky a prameny v 10 lokalitách hl. m. Prahy - 1. Petřín, 2. Šárka - západ, 3. Šárka - východ, 4. Modřanská rokle, 5. Prokopské údolí a okolí, 6. Kunratický les a okolí, 7. Zbraslav, 8. Vinoř, 9. západní břeh Vltavy a 10. východní břeh Vltavy. V tištěné podobě jsou materiály veřejnosti k dispozici do vybrání zásob v sídle zpracovatele - MOP, v Informačním centru MHMP na Mariánském náměstí, v prostorách OCP MHMP (budova Škodova paláce, Jungmannova ullice č. 35/29, 4. patro) aj. a při vybraných akcích pro veřejnost k tématu pražských studánek (akce MOP, viz http://www.emop.cz a akce zajišťované OCP MHMP). Všechny materiály jsou zároveň k dispozici v elektronické podobě ve formátu PDF na těchto webových stránkách města a také na webových stránkách http://www.estudanky.eu/vydane-materialy. Informace k dalším studánkám lze nalézt také v rámci tohoto Portálu ŽP v rubrice Příroda, krajina, zeleň v části Pražské studánky.

 • 18.1.2022 informační materiál Studánky a prameny v Praze, č.10 - východní břeh Vltavy
  Informační materiál (skládačka 4DL) je součástí sady informačních a osvětových materiálů pro veřejnost připravených v rámci zakázky „Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenství v letech 2012 až 2013“ a návazně od roku 2014 rámci projektu "Ekoporadnypraha.cz - poradenské publikace a články pražských poraden" grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení životního prostředípro oblast ochrany a péče o pražské studánky a prameny s názvem Studánky a prameny v Praze. K lednu 2022 jsou veřejnosti k dispozici infomateriály zahrnující studánky a prameny v 10 lokalitách hl. m. Prahy - 1. Petřín, 2. Šárka – západ, 3. Šárka – východ, 4. Modřanská rokle, 5. Prokopské údolí a okolí, 6. Kunratický les a okolí, 7. Zbraslav, 8. Vinoř, 9. západní břeh Vltavy a 10. východní břeh Vltavy.
 • 18.1.2022 Informační materiál Studánky a prameny v Praze, č.4 - Modřanská rokle
  Informační materiál (skládačka 3DL /tisk na A4/) je součástí sady informačních a osvětových materiálů pro veřejnost připravených v rámci zakázky „Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenství v letech 2012 až 2013“ a návazně od roku 2014 rámci projektu "Ekoporadnypraha.cz - poradenské publikace a články pražských poraden" grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení životního prostředípro oblast ochrany a péče o pražské studánky a prameny s názvem Studánky a prameny v Praze. K lednu 2022 jsou veřejnosti k dispozici infomateriály zahrnující studánky a prameny v 7 lokalitách hl. m. Prahy - 1. Petřín, 2. Šárka – západ, 3. Šárka – východ, 4. Modřanská rokle, 5. Prokopské údolí a okolí, 6. Kunratický les a okolí, 7. Zbraslav, 8. Vinoř, 9. západní břeh Vltavy a 10. východní břeh Vltavy.
 • 18.1.2022 informační materiál Studánky a prameny v Praze, č.9 - západní břeh Vltavy
  Informační materiál (skládačka 3DL, tisk na A4) je součástí sady informačních a osvětových materiálů pro veřejnost připravených v rámci zakázky „Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenství v letech 2012 až 2013“ a návazně od roku 2014 rámci projektu "Ekoporadnypraha.cz - poradenské publikace a články pražských poraden" grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení životního prostředípro oblast ochrany a péče o pražské studánky a prameny s názvem Studánky a prameny v Praze. K lednu 2022 jsou veřejnosti k dispozici infomateriály zahrnující studánky a prameny v 10 lokalitách hl. m. Prahy - 1. Petřín, 2. Šárka – západ, 3. Šárka – východ, 4. Modřanská rokle, 5. Prokopské údolí a okolí, 6. Kunratický les a okolí, 7. Zbraslav, 8. Vinoř, 9. západní břeh Vltavy a 10. východní břeh Vltavy.
 • 18.1.2022 Informační materiál Studánky a prameny v Praze, č.3 - Šárka-východ
  Informační materiál (skládačka 3DL, tisk na A4) je součástí sady informačních a osvětových materiálů pro veřejnost připravených v rámci zakázky „Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenství v letech 2012 až 2013“ a návazně od roku 2014 rámci projektu "Ekoporadnypraha.cz - poradenské publikace a články pražských poraden" grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení životního prostředípro oblast ochrany a péče o pražské studánky a prameny s názvem Studánky a prameny v Praze. K lednu roku 2022 jsou veřejnosti k dispozici infomateriály zahrnují studánky a prameny v 10 lokalitách hl. m. Prahy - 1. Petřín, 2. Šárka – západ, 3. Šárka – východ, 4. Modřanská rokle, 5. Prokopské údolí a okolí, 6. Kunratický les a okolí, 7. Zbraslav, 8. Vinoř, 9. západní břeh Vltavy a 10. východní břeh Vltavy.
 • 18.6.2019 Informační materiál Studánky a prameny v Praze, č.8 - Vinoř
  Informační materiál (skládačka DL) je součástí sady informačních a osvětových materiálů pro veřejnost připravených v rámci zakázky „Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenství v letech 2012 až 2013“ a návazně od roku 2014 rámci projektu "Ekoporadnypraha.cz - poradenské publikace a články pražských poraden" grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí pro oblast ochrany a péče o pražské studánky a prameny s názvem Studánky a prameny v Praze. K červnu roku 2019 jsou veřejnosti k dispozici infomateriály zahrnují studánky a prameny v 7 lokalitách hl. m. Prahy - 1. Petřín, 2. Šárka – západ, 3. Šárka – východ, 4. Modřanská rokle, 5. Prokopské údolí a okolí, 6. Kunratický les a okolí, 7. Zbraslav a 8. Vinoř.
 • 14.6.2019 Informační materiál Studánky a prameny v Praze, č.2 - Šárka-západ
  Informační materiál (skládačka DL) je součástí sady informačních a osvětových materiálů pro veřejnost připravených v rámci zakázky „Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenství v letech 2012 až 2013“ a návazně od roku 2014 rámci projektu "Ekoporadnypraha.cz - poradenské publikace a články pražských poraden" grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí pro oblast ochrany a péče o pražské studánky a prameny s názvem Studánky a prameny v Praze. K červnu roku 2019 jsou veřejnosti k dispozici infomateriály zahrnují studánky a prameny v 8 lokalitách hl. m. Prahy - 1. Petřín, 2. Šárka – západ, 3. Šárka – východ, 4. Modřanská rokle, 5. Prokopské údolí a okolí, 6. Kunratický les a okolí, 7. Zbraslav, 8. Vinoř .
 • 18.10.2018 Informační materiál Studánky a prameny v Praze, č.1 - Petřínské stráně
  Informační materiál (skládačka DL) je součástí sady informačních a osvětových materiálů pro veřejnost připravených v rámci zakázky „Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenství v letech 2012 až 2013“ a návazně od roku 2014 rámci projektu "Ekoporadnypraha.cz - poradenské publikace a články pražských poraden" grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí pro oblast ochrany a péče o pražské studánky a prameny s názvem Studánky a prameny v Praze. K říjnu roku 2018 jsou veřejnosti k dispozici infomateriály zahrnují studánky a prameny v 7 lokalitách hl. m. Prahy - 1. Petřín, 2. Šárka – západ, 3. Šárka – východ, 4. Modřanská rokle, 5. Prokopské údolí a okolí, 6. Kunratický les a okolí a 7. Zbraslav.
 • 16.10.2018 Informační materiál Studánky a prameny v Praze, č.7 - Zbraslav
  Informační materiál (skládačka DL) je součástí sady informačních a osvětových materiálů pro veřejnost připravených v rámci zakázky „Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenství v letech 2012 až 2013“ a návazně od roku 2014 rámci projektu "Ekoporadnypraha.cz - poradenské publikace a články pražských poraden" grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí pro oblast ochrany a péče o pražské studánky a prameny s názvem Studánky a prameny v Praze. K říjnu roku 2018 jsou veřejnosti k dispozici infomateriály zahrnují studánky a prameny v 7 lokalitách hl. m. Prahy - 1. Petřín, 2. Šárka – západ, 3. Šárka – východ, 4. Modřanská rokle, 5. Prokopské údolí a okolí, 6. Kunratický les a okolí a 7. Zbraslav.
 • 6.9.2017 Informační materiál Studánky a prameny v Praze, č.6 - Kunratický les a okolí
  Informační materiál (skládačka DL) je součástí sady informačních a osvětových materiálů pro veřejnost připravených v rámci zakázky „Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenství v letech 2012 až 2013“ a návazně od roku 2014 rámci projektu "Ekoporadnypraha.cz - poradenské publikace a články pražských poraden" grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí pro oblast ochrany a péče o pražské studánky a prameny s názvem Studánky a prameny v Praze. K září roku 2017 jsou veřejnosti k dispozici infomateriály zahrnují studánky a prameny v 6 lokalitách hl. m. Prahy - 1. Petřín, 2. Šárka – západ, 3. Šárka – východ, 4. Modřanská rokle, 5. Prokopské údolí a okolí, 6. Kunratický les a okolí..
 • 5.9.2017 Informační materiál Studánky a prameny v Praze, č.5 - Prokopské údolí a okolí
  Informační materiál (skládačka DL) je součástí sady informačních a osvětových materiálů pro veřejnost připravených v rámci zakázky „Zajištění a realizace služeb environmentálního poradenství v letech 2012 až 2013“ a návazně od roku 2014 rámci projektu "Ekoporadnypraha.cz - poradenské publikace a články pražských poraden" grantového řízení na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí pro oblast ochrany a péče o pražské studánky a prameny s názvem Studánky a prameny v Praze. K září roku 2017 jsou veřejnosti k dispozici infomateriály zahrnují studánky a prameny v 6 lokalitách hl. m. Prahy - 1. Petřín, 2. Šárka – západ, 3. Šárka – východ, 4. Modřanská rokle, 5. Prokopské údolí a okolí, 6. Kunratický les a okolí..