Sada aktualizovaných infomateriálů zahrnuje č. 1. Kunratický les, 2. Hostivařslý lesopark, 3. Kozí hřbety, 4. Chuchelský háj, 5. Les Lehovec a Čihadla, 6. Obiora Hvězda, 8. Lesy v Hodkovičkách,. 9. Lesy na Cibulce a 11. Milíčovský les.
Informační materiály jsou zájemcům k dispozici od konce května t.r. v tištěné podobě (ve standardních distribučních místech MHMP i spolupracujících subjektů) i v elektronické podobě (ve formátu PDF) na těchto webových stránkách.

Další várka aktualizovaných informačních mateiálů ze stávající sady k pražských lesům a lesoparkům by měla být k dispozici během podzimu 2015.