Název programu/kurzu Vodní ekosystém Modřanských tůní
Popis Jedná se o modelovou lokalitu, v níž se žáci seznámí s ekosystémem drobných tůní, s nivním a lužním ekosystémem. Pracují v týmech a prostřednictvím aktivizujících metod poznávají vyšší rostliny, bezobratlé a obratlovce vázané na vodní prostředí. Pomocí hydrobiologických pomůcek zkoušejí lov a pomocí klíče určování vodních bezobratlých. Na základě nalezených bioindikátorů stanoví kvalitu vody v tůních. Důraz je kladen na ekosystémové pojetí. Na závěr si žáci získané znalosti ověří formou kvízu. V delší verzi programu se žáci zaměří na dřeviny lužního lesa a jejich význam při povodních. Kvalitu vody v tůních posoudí též podle naměřené hodnoty pH (indikátorové papírky) a průhlednosti (malá Secchiho deska). Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.
Termín konání září - říjen 2020, duben - červen 2021
Místo konání
  • voda
Délka 2,5 / 3 H
Cena 60 / 65 Kč
Cílové skupiny
  • druhý stupeň ZŠ
Téma pobyt v přírodě, poznávání rostlin a živočichů, lovení vodních bezobratlých, lužní les, kvalita vody, adaptace
Doporučený počet účastníků 8 - 30
Pořadatel 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Domovské stránky pořadatele https://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/
Zpět na výpis
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy