Název programu/kurzu Příroda pražských parků - vrch Parukářka
Popis Park Parukářka je modelovou lokalitou, na níž demonstrujeme přírodu parku ve velkoměstě. Žáci pracují ve skupinách. V první části se seznámí s flórou Prahy 3. Podle karty s obrázky dřevin hledají a určují zdejší stromy, uvědomí si význam zeleně ve městě a dozví se, co je centrum biodiverzity. V druhé části programu poznají běžné i vzácné obratlovce žijící na Praze 3 a zjistí, které druhy vyžadují ochranu. Zároveň se dozví, co je pohlavní dvojtvárnost. Žákovské skupiny sbírají v průběhu celého programu body, které v závěru vymění za indicie a zjistí, proč se Vrchu svatého Kříže říká Parukářka.
Termín konání září - říjen 2020, duben - červen 2021
Místo konání
  • les, lesopark, park
  • urbanizované prostředí
Délka 2,5 H
Cena 60 Kč
Cílové skupiny
  • druhý stupeň ZŠ
Téma pobyt v přírodě, stromy a jejich význam v Praze, zdroje znečištění, ptáci pražských parků, obratlovci, třídění odpadu, pohlavní dvojtvárnost
Doporučený počet účastníků 8 - 30
Pořadatel 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Domovské stránky pořadatele https://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/
Zpět na výpis
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy