Název programu/kurzu Mikrosvět Kunratického lesa
Popis V jednom z největších pražských lesů si žáci vyzkoušejí výzkumnou práci. Prozkoumají místní druhy fauny i flóry a podrobněji se zaměří na bezobratlé. Při jejich sběru se zdokonalí v práci s entomologickými pomůckami. Na základě získaných vzorků se pokusí porovnat druhovou bohatost ve smrkové monokultuře a ve smíšeném lese. Blíže se seznámí s problematikou lýkožrouta a prohlédnou si feromonový lapač. V delší verzi programu si navíc vyzkoušejí lov vodních bezobratlých a pokusí se určit stupeň znečištění Kunratického potoka. Posoudí hodnotu různých částí Kunratického lesa. Delší trasa programu je lineární, spojuje severovýchodní a jihozápadní okraj lesa, trasa kratší verze začíná a končí na stejném místě. Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.
Termín konání září - říjen 2020, duben - červen 2021
Místo konání
  • les, lesopark, park
Délka 2,25 / 3 H
Cena 55 / 65 Kč
Cílové skupiny
  • druhý stupeň ZŠ
Téma pobyt v přírodě, lovení, pozorování a poznávání bezobratlých živočichů, smrková monokultura, lýkožrout, feromonový lapač
Doporučený počet účastníků 8 - 30
Pořadatel 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Domovské stránky pořadatele https://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/
Zpět na výpis
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy