Název programu/kurzu Meandry Kunratického potoka
Popis Trasa programu je lineární, probíhá skrze přírodní památku Údolí Kunratického potoka. Na příkladu Kunratického potoka žáci pochopí, jak vznikají meandry a zamyslí se nad významem meandrů a zamokřených území v krajině. Na základě pozorování porovnají ekosystém lužního a suššího dubohabrového lesa. Prostřednictvím herních aktivit poznávají stromy podle listů a plodů. Sesbírají půdní hmyz, vyzkoušejí si práci s lupou, entomologickou pinzetou a určovacím klíčem. Program se zaměřuje také na lesní půdu - žáci si ověří různé retenční schopnosti (vsakování a propustnost) na několika půdních vzorcích. Na žádost poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.
Termín konání září - říjen 2020, duben - červen 2021
Místo konání
  • les, lesopark, park
  • voda
Délka 3 H
Cena 65 Kč
Cílové skupiny
  • druhý stupeň ZŠ
Téma pobyt v přírodě, poznávání rostlin a živočichů, lovení půdních bezobratlých, meandry, retenční schopnost, zasakovací zkouška
Doporučený počet účastníků 8 - 30
Pořadatel 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Domovské stránky pořadatele https://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/
Zpět na výpis
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy