Název programu/kurzu Cesta do hlubin lesoparku Kamýk
Popis Trasu programu tvoří okruh sledující stezku s naučnými tabulemi a dřevěnými tělocvičnými prvky. Program probíhá formou průzkumu neznámého lesa. Jednotlivé „vědecké týmy“ postupně sestavují závěrečnou zprávu do pracovního listu. Zpráva vyhodnocuje, k jakým účelům může lesopark ve městě sloužit, jak je důležitý pro člověka a ostatní organismy. Žáci zaznamenávají etapy průzkumu do mapy. Pomocí herních aktivit si uvědomí, jaký vliv má přítomnost zelené plochy na druhovou bohatost, jak les funguje coby estetický prvek a regulátor nepříznivých vlivů lidské činnosti ve městě. V delší verzi se žáci prostřednictvím lovu bezobratlých seznámí s úlohou těchto organismů v ekosystému lesoparku. Zájemci si mohou procvičit své tělo na dřevěných tělocvičných prvcích.
Termín konání září - říjen 2020, duben - červen 2021
Místo konání
  • les, lesopark, park
Délka 2,5 / 3 H
Cena 60 / 65 Kč
Cílové skupiny
  • druhý stupeň ZŠ
Téma pobyt v přírodě, poznávání rostlin a živočichů, lov půdních bezobratlých, význam zeleně ve městech, druhová bohatost
Doporučený počet účastníků 8 - 30
Pořadatel 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Domovské stránky pořadatele https://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/
Zpět na výpis
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy