Název programu/kurzu Voda a město aneb Vodní architekti
Popis Program se věnuje problematice vody v městském prostředí. Žáci diskutují nad termosnímkem Prahy úlohu zeleně a vody ve městech. Podstatnou částí programu je sada pokusů, při kterých si žáci sami uvědomí vzájemné souvislosti mezi klimatem ve městě, městskou zelení a materiály, které jsou ve městě použity. Žáci porovnají, jak vypadá koloběh vody v přírodě a v urbanizované krajině. Dozvědí se, jakou úlohu v něm hraje vegetace a sluneční energie. Ve tříhodinové verzi si žáci sami při skupinové práci vyzkoušejí, jakými opatřeními lze zlepšit klima ve městě, a podrobněji se zabývají funkcemi městské zeleně.
Termín konání září - prosinec 2020, leden - červen 2021
Místo konání
  • interiér školy
  • urbanizované prostředí
Délka 1,75 / 2,5 H
Cena 50 / 60 Kč
Cílové skupiny
  • druhý stupeň ZŠ
Téma koloběh vody v krajině, koloběh vody v městském prostředí, funkce zeleně, termoregulační kamera, termosnímek, mikroklima
Doporučený počet účastníků 8 - 30
Pořadatel 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Domovské stránky pořadatele https://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/
Zpět na výpis
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy