Název programu/kurzu Voda a domácnost aneb Počítáme s vodou
Popis V programu žáci stojí před úkolem změnit zařízení a fungování starého rodinného domu s ohledem na spotřebu a znečišťování pitné vody a využívání vody dešťové. K těmto změnám získávají podklady na základě své práce s tématy: odkud se voda v domácnosti bere a kam odchází, používání domácí chemie, spotřeba a úspora vody, využívání dešťové vody. Změnami se žáci zabývají z hlediska dopadu na životní prostředí i z finančního hlediska. Na závěr programu žáci vybírají z navržených změn ty, které se dají použít v běžném činžovním (panelovém) domě. V tříhodinové verzi se žáci podrobněji věnují čištění domácích odpadních vod a diskutují výhody a nevýhody různých způsobů čištění odpadních vod. Součástí tříhodinové verze programu je experiment demonstrující, jak funguje klasická čistička, a model kořenové čistírny.
Termín konání září - prosinec 2020, leden - červen 2021
Místo konání
  • interiér školy
  • urbanizované prostředí
Délka 1,75 / 2,5 H
Cena 50 / 60 Kč
Cílové skupiny
  • druhý stupeň ZŠ
Téma úpravna vody, vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod, kořenová čistička, detergenty, spotřeba vody, úspora vody, dešťová voda, pitná voda
Doporučený počet účastníků 8 - 30
Pořadatel 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Domovské stránky pořadatele https://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/
Zpět na výpis
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy