Název programu/kurzu Stavitelé města III
Popis Program je zahájen simulační hrou, ve které si žáci vyzkoušejí, jaké dopady mohou mít negativní projevy změny klimatu na město, a jak je možné město před klimatickými hrozbami chránit (adaptovat jej). Dozvědí se o problematice klimatické změny, jejích příčin, důsledků a řešení. V jednotlivých badatelských aktivitách v terénu pak žáci poznají, jak je okolí jejich školy schopné odolávat negativním klimatickým jevům. Žáci pracují v odborných skupinách a věnují se podrobně jedné problematice — výzkumu veřjného mínění, přívalovým dešťům, tepelnému ostrovu, udržitelné dopravě a vodním prvkům. Dokumentují svou práci a vyvodí závěry. Poté diskutují a navrhnou vhodná adaptační opatření, která druhý den ve škole zpracují a prezentují nejprve svým spolužákům a potom také zástupcům veřejné správy.
Termín konání září - prosinec 2020, leden - červen 2021
Místo konání
  • interiér školy
  • školní zahrada
  • urbanizované prostředí
Délka 6,5 - 9,5 H
Cena 120 - 200 Kč
Cílové skupiny
  • druhý stupeň ZŠ
Téma projevy klimatických změn (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty, extrémní klimatické jevy – např. ledovka, vichřice, krupobití), adaptační opatření, základní principy správného chování při extrémních projevech změny klimatu, posuzování okolí školy z pohledu připravenosti na častější výskyt extrémních klimatických jevů vlivem změny klimatu, vzah k místu
Doporučený počet účastníků 8 - 30
Pořadatel 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Domovské stránky pořadatele http://evp.adaptacepraha.cz
Zpět na výpis
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy