Název programu/kurzu Evropská příroda v Klánovickém lese
Popis Žáci se seznamují s evropsky významnou lokalitou „Blatov a Xaverovský háj“, zejména z pohledu územní ochrany přírody. Učí se rozpoznávat značení chráněných území, průběžně hledají značky a orientují se v mapě. Dozvědí se, co jsou piktogramy a poznají ty nejznámější z oblasti ochrany přírody. Při pohybové hře „Rysové a srnci“ si uvědomí důležitost biocenter a biokoridorů v krajině. Krátce se budeme věnovat problematice přikrmování lesní zvěře. Druhovou pestrost chráněného území demonstrujeme na bezobratlých živočiších. Žáci uvidí běžné i vzácnější druhy, zkusí je určit a zařadit do skupin, přičemž poznají jejich typické rozpoznávací znaky. Na vyžádání poskytneme shrnující pracovní list pro následnou práci ve škole.
Termín konání září - říjen 2020, duben - červen 2021
Místo konání
  • les, lesopark, park
  • voda
Délka 3 H
Cena 65 Kč
Cílové skupiny
  • první stupeň ZŠ
Téma pobyt v přírodě, praktické ochranářství, chráněná území, přikrmování lesní zvěře, lov půdních bezobratlých, biokoridory
Doporučený počet účastníků 8 - 30
Pořadatel 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Domovské stránky pořadatele https://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/
Zpět na výpis
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy