Název programu/kurzu Tajemství lesa
Popis Prostřednictvím programu si žáci osvojí problematiku lesa ekosystémovým přístupem, tedy s ohledem na jednotlivé složky, jejich vzájemné vztahy a provázanost. Žáci si metodou brainstormingu, diskuze, samostatné a skupinové práce osvojí pojem ekosystém, potravní pyramida, potravní řetězec, stromová patra, monokultura. Dozvědí se o vlastnostech hlavních stromů rostoucích v našem klimatickém pásu. Formou simulační hry si vyzkoušejí, v jakých výškových stupních tyto stromy rostou a jaké druhy lesa vytvářejí. V delší verzi se prostřednictvím simulační hry seznámí s nejdůležitější funkcí stromu. Navíc se seznámí s problémy, které mohou postihnout naše lesy a dozvědí se, jak lze tyto problémy řešit.
Termín konání září - prosinec 2020, leden - červen 2021
Místo konání
  • interiér školy
  • školní zahrada
Délka 1,75 / 2,5 H
Cena 50 / 60 Kč
Cílové skupiny
  • první stupeň ZŠ
Téma ekosystém lesa, druhy lesů, druhy stromů, vegetační patra, lesní živočichové a rostliny, potravní vztahy, funkce lesa, ohrožení, prevence a ochrana lesů, lesy ČR, světové lesy, biomy, kyselý déšť, kácení deštných pralesů
Doporučený počet účastníků 8 - 30
Pořadatel 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Domovské stránky pořadatele https://www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/
Zpět na výpis
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy