Název programu/kurzu Stavitelé města II
Popis Žáci si v prvních dvou výukových hodinách zahrají simulační hru „Adapťáci“, ve které si vyzkoušejí vybudovat vlastní město. V rámci této hry poznají, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. Dozvědí se také, jak se mají v případě náhlých extrémních klimatických jevů chovat. Během dalších tří vyučovacích hodin mají za úkol do mapy okolí školy a do záznamového archu vyznačit, zda a která adaptační opatření již daná městské část má, a navrhnout, kde by bylo jaké opatření vhodné. V posledních třech vyučovacích hodinách ve třídě formou skupinové práce své návrhy zpracují do podoby plakátu.
Termín konání září - prosinec 2020, leden - červen 2021
Místo konání
  • interiér školy
  • školní zahrada
  • urbanizované prostředí
Délka 6,5 H
Cena 120 Kč
Cílové skupiny
  • první stupeň ZŠ
Téma projevy klimatických změn (povodně, přívalový déšť, sucho, vysoké teploty, extrémní klimatické jevy – např. ledovka, vichřice, krupobití), adaptační opatření, základní principy správného chování při extrémních projevech změny klimatu, posuzování okolí školy z pohledu připravenosti na častější výskyt extrémních klimatických jevů vlivem změny klimatu, vzah k místu
Doporučený počet účastníků 8 - 30
Pořadatel 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.
Domovské stránky pořadatele http://evp.adaptacepraha.cz
Zpět na výpis
Potřebuji řešit v ŽP Orgány ochrany ŽP Kalendář akcí v ŽP a EVVO Ekovýchova v Praze na Facebooku

Tiskové zprávy hl. m. Prahy