logo EVVO

Rada hl.m. Prahy schválila svým usnesením č. 1322 ze dne 29. 8. 2006 Akční plán na rok 2007 ke Krajské koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl.m. Prahy na roky 2005 - 2015 (Akční plán KK EVVO kraje Hlavní město Praha).

Pražská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (KK EVVO) byla přijata a schválena Radou hl. m. Prahy v únoru roku 2005 a  je základním strategickým dokumentem v této oblasti do roku 2015. Úkoly z ní vyplývající jsou postupně naplňovány aktivitami města ve spolupráci s řadou dalších organizací, společností a firem. Schválený akční plán na koncepci navazuje a určuje prioritní činnosti pro rok 2007. Dokument byl zpracován v průběhu srpna 2006, zpracovatelem byla Poradní skupina ustanovená radním hl.m.Prahy pro životní prostředí s působnosti pouze po dobu tvorby návrhu AP KK EVVO a jeho přípravy ke schválení Radou hl.m.Prahy.

 

plné znění dokumentu:


další související informace: