Série přednášek na téma odpady a ekologická výchova absolvovali pedagogové pražských MŠ a ZŠ také v roce 2013.

 

Mateřské školy

Osloveno bylo 361 mateřských škol v Praze

Realizace seminářů:  24.1., 28.1. a 6.2.2013

Účast:  120 pedagogů ze 105 MŠ v Praze.

 

Základní školy

Osloveno bylo 258 základních škol v Praze

Realizace seminářů:  30.9., 3.10. a 9.10.2013

Účast:  57 pedagogů z 50 ZŠ v Praze

 

Spolupracující organizace:

Kolektivní systémy společností Asekol, s.r.o., Elektrowin, a.s., Ekolamp, s.r.o. a Ecobat, s.r.o.