Účastníci semináře budou informováni, co nového se připravuje v oblasti EVVO pro nadcházející školní rok 2017/2018 včetně projektů a aktivit se zaměřením na školy. Obdrží například ukázku nového pražského časopisu o ekovýchově „Pražská evvoluce“, stručnou verzi Krajské koncepce EVVO hl. m. Prahy na období let 2016 až 2025, nabídku ekologických výukových programů pro školy a další.

Pedagogové se dozvědí i řadu novinek z oblasti nakládání s odpady v hl. m. Praze - jak funguje systém pro školy, seznámí se s novými projekty jako je např. virtuální tržiště Nevyhazujto, pilotní projekt sběru bioodpadu a sběru použitých olejů a tuků, zavedení celoplošného sběru kovových obalů aj. Na semináři vystoupí i zástupce kolektivních systémů (společnosti Asekol, Elektrowin, Ekolamp, Ecobat), který poskytne informace o zpětném odběru a recyklaci elektroodpadu a o programech pro školy a dále se účastníci dozvědí, kde lze odložit nepotřebný textil a jaké je jeho další využití, to vše v rámci prezentace zástupců z Diakonie Broumov.

Uvedený seminář je zdarma a rovněž budou účastníkům poskytnuty zdarma informační materiály k daným tématům.

Informace o připravovaném semináři (pozvánka) byla rozeslána na všechny základní školy v Praze. Na semináře, které proběhnou 31. 10. a 6. 11. 2017 je možné se ještě přihlásit na uvedeném kontaktu: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, popřípadě přes e-mail: jitka.janovicova@praha.eu.