Pedagogové byli informováni o projektech a aktivitách v oblasti environmentální výchovy se zaměřením na školy, které připravuje hl. m. Praha ve spolupráci s řadou organizací, společností a firem.

V rámci informací o novém Portálu životního prostředí HMP je zaujala sekce Kalendář akcí v ŽP a EVVO, kde mohou nalézt řadu zajímavých podnětů a akcí např. jak s dětmi lépe poznat pražskou přírodu.

Nemalý zájem byl i o školní vzdělávací program Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, do kterého je řada MŠ již zapojena a který probíhá v rámci osvěty k podpoře recyklace elektroodpadu.

Užitečná pro ně byla i rada, jak postupovat při zavádění třídění odpadů v MŠ, seznámení s novými projekty, informační kampaní a dalšími aktivitami města v oblasti nakládání s odpady v hl. m. Praze.