Program trvá 1 hodinu a pro zájemce je zdarma. Počet realizací zdarma je omezen na celkových 24.
Programu se mohou účastnit jak jednotlivé třídy, tak i školní družiny.

Program byl připraven ve spolupráci neziskové organizace Penthea a odboru ochrany prostředí MHMP.

Zájemci mohou kontaktovat přímo realizátora programu: Penthea z.s. https://penthea.org