V rámci doprovodných textů se dozvíte mimo jiné o životním cyklu stromů, od semene po dožívající strom včetně možných poškození a jejich chorob.  Několik panelů je věnováno tématu kompozice parků, zahrad a městské zeleně, najdete zde také stručné informace o památných stromech v Praze (Pozn.: samostatná výstava k památným stromům v Praze je umístěna v hale "Opencard" u zadního vchodu do MHMP /z Charvátovy ul./). Na dalších panelech vás nadchnou detaily listů, plodů i kmenů.

V průběhu srpna dojde k výměně některých panelů v zadní části výstavy za informace o lesích a stromech v ČR mimo městské prostředí.

Výstava s krásnými fotografiemi a zajímavými informacemi čeká na Vaši návštěvu!


Autoři výstavy:

Dana Céová, Anna Pešatová, Eva Beránková, Jana Dusilová, Jan Malsa, Vladimír Kunc, Aleš Rudl, Michal Cé.