(Závěrečná informační zpráva)

Školy soutěží ve sběru starého papíru, v rámci doprovodných aktivit se sbírají plastová víčka a hliník. Ve školním roce 2014/2015 se sběru starého papíru zúčastnilo celkem 20 821 žáků z 53 pražských škol, kterým se podařilo nashromáždit 515 390 kg této suroviny. V průměru tak připadá na jednoho žáka 24,75 kg sběrového papíru.

Nasbírané množství papíru na školách představuje 3,2 % z celkového množství vytříděného papíru v Praze za dané období a to zcela bez dopadu na rozpočet města.

Vítězem letošního ročníku soutěže se staly Ratibořická 1700, Praha 9 - Horní Počernice (podle celkového množství nasbíraného papíru - 65 240 kg) a ZŠ Mýtní 73, Praha 9 (podle průměru na žáka – 159 kg).

V doprovodných ekologických soutěžích si nejlépe vedly ZŠ a MŠ Chmelnice, K Lučinám 18/2500, Praha 3, které za celkové množství 1 020 kg plastových víček získaly 1. Cenu. Ve sběru hliníkových obalů si nejlépe vedla ZŠ Strossmayerovo náměstí 4 z Prahy 7, která obdržela 2. místo za celkové množství 521 kg hliníku.

Žákům z pražských škol se tak podařilo nasbírat a vrátit do recyklačního procesu celkem 520 401 kg cenných druhotných surovin.

Vedle hodnotných cen budou nejlepším pražským školám předány poháry hl. města Prahy. Toto ocenění získává ZŠ Ratibořická 1700, Praha 9 - Horní Počernice. Žáci této školy se opravdu snaží a již několik let si udržují první příčku ve sběru starého papíru. S celkovým množstvím 65 240 kg papíru daleko předběhli ostatní pražské školy. ZŠ Mýtní 73, Praha 9 obdrží pohár za nejlepší umístění ve II. kategorii, tj. podle nejlepšího průměrného množství nasbíraného papíru na jednoho žáka (159 kg). I tato škola si v uvedené kategorii vede velmi dobře a právem jí patří prvenství.

Ceny do soutěže věnovaly vedle generálního partnera soutěže firmy EURO WASTE, a.s. také společnosti Austrian Recycling s.r.o. a D.O.O.S. Trade spol. s r.o.

Mediální podporu soutěže zajišťuje Český rozhlas 2 a TV KRALUPY.

Kromě Magistrátu hl. m. Prahy převzali záštitu nad 21. ročníkem soutěže i Ministerstvo životního prostředí České republiky, Středočeský kraj a statutární město Kladno (soutěž probíhá paralelně i na území Středočeského kraje).

 

Následující tabulka uvádí umístění pražských škol ve 21. ročníku soutěže ve sběru starého papíru v jednotlivých kategoriích.

Tab.1: Umístění pražských škol

(sběr papíru)

Kategorie Základní školy

I.

podle celk. množství

1. ZŠ   Ratibořická 1700, Praha 9

2. ZŠ   Mýtní 73, Praha 9

3. ZŠ   Strossmayerovo nám. 4, Praha 7

II.

podle průměru na žáka

1. ZŠ  Mýtní 73, Praha 9

2. ZŠ  Ratibořická 1700, Praha 9

3. ZŠ  Spojenců 1408, Praha 9

 

Tab.2: Přehled jednotlivých ročníků soutěže (sběr papíru)

Školní rok Počet zúčastněných škol Množství sebraného papíru (kg)
1994 / 1995 20 105 362
1995 / 1996 39 375 665
1996 / 1997 54 391 251
1997 / 1998 42 426 161
1998 / 1999 62 749 039
1999 / 2000 73 977 438
2000 / 2001 69 849 550
2001 / 2002 77  961 920
2002 / 2003 69  956 720
2003 / 2004 95 1 215 500
2004 / 2005 104 1 315 950
2005 / 2006 117 1 480 470
2006 / 2007 99 1 267 720
2007/2008 100 1 106 970
2008/2009 78    709 227
2009/2010 51    399 405
2010/2011 69    593 100
2011/2012 71    615 762
2012/2013 57    602 190
2013/2014 55    562 430
2014/2015 53    515 390

V Praze, 19. 6. 2015

Kontakt: Ing. Jitka Janovičová (OCP MHMP, oddělení udržitelné energetiky)